Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia Straży Pożarnej „Las 2018”

Na terenie leśnictwa Płonne odbyły się ćwiczenia jednostek zawodowych i ochotniczych Straży Pożarnej.

   W dniu 30 maja 2018 roku odbyły się ćwiczenia praktyczne „LAS 2018”, na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, w których udział wzięły siły Komend Powiatowych PSP w Rypinie, Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu oraz wyznaczonych OSP z terenu tych powiatów.

   Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności działań ratowniczo-gaśniczych różnych jednostek Straży Pożarnej podczas pożarów lasów. Głównym elementem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości podawania wody na dużą odległość, ok 1 km.   Źródłem wody była rzeka Drwęca, na jej brzegu zorganizowano punkt czerpania wody i przetłaczano ją w kierunku miejsca pożaru. Wymagało to współpracy kilku jednostek oraz odpowiedniego ustawienia wozów bojowych z pompami do podawania wody.

  Dodatkowym utrudnieniem w akcji gaśniczej miały być przewrócone drzewa, przez które należało przeciągnąć węże z wodą. Upozorowano także wypadek jednego z ratowników, który wpadł pomiędzy drzewa, należało je usunąć i udzielić mu pierwszej pomocy.

  Akcja ratowniczo-gaśnicza została przeprowadzona w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami taktyki  pożarniczej, zamierzone cele zostały osiągnięte, udało się utrzymać ciągłość podawania wody.

  W ćwiczeniach wzięło  udział 63 ratowników i 16 wozów bojowych. Ćwiczenia obserwowali min. Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Toruniu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń a także starostowie powiatów Brodnica, Rypin i Golub-Dobrzyń oraz Wójt gminy Wąpielsk z pracownikami.