Lista aktualności Lista aktualności

KOBRA 2019

Olej napędowy na Drwęcy

W dniu 27 września br. odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „KOBRA 2019”, których tematem było „Zgrywanie elementów systemu kierowania powiatem golubsko-dobrzyńskim w sytuacji kryzysowej”.

Ćwiczenia polegały na zminimalizowaniu zagrożenia, które powstało w wyniku przedostania się substancji ropopochodnych do rzeki Drwęcy za pomocą zapór przeciwolejowych.

Udział w ćwiczeniach brali:

  • Przedstawiciel Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy st. insp. Piotr Rasmus
  • Starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski
  • Wicestarosta Danuta Malecka
  • Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Warlikowski
  • Komendant Powiatowej Policji insp. Dariusz Borowiec
  • Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski
  • Przedstawiciel Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń Zbigniew Jabłoński
  • Kierownicy komórek organizacyjnych podległych Staroście Powiatowemu
  • Pracownicy Urzędów Miast i Gmin Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - prowadzący sprawy zarządzania kryzysowego 
  • Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Ćwiczenia rozpoczęły się od zajęć szkoleniowo-aplikacyjnych, które odbyły się w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Polegały one na omówieniu sytuacji w wyniku, której doszło do zdarzenia oraz przedstawieniu głównych założeń do ćwiczeń.

Część praktyczna ćwiczeń rozpoczęła się od przemieszczenia sił i środków  nad rzekę Drwęcę na terenie Leśnictwa Płonne, w miejscowości Rodzone, gmina Radomin, gdzie znajduje się pole operacyjne przewidziane do rozstawiania zapór przeciwolejowych. Ćwiczenia rozpoczęto od ustawienia zapór przeciwolejowych tj. zapory sztywnej pomostowej, płaszczowej i  sorbcyjnej. Zadaniem tych zapór było zminimalizowanie zagrożenia występującego na rzece  poprzez zatrzymanie oraz zbieranie substancji ropopochodnych z powierzchni wody.

Celem ćwiczeń było:

- zgrywanie elementów systemu kierowania powiatem golubsko-dobrzyńskim w sytuacji kryzysowej – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- dysponowanie przez PSK odpowiednich sił i środków na miejsce działań,

- wykształcenie prawidłowych nawyków u dowódców i strażaków ratowników podczas sprawiania zapór, manewrowania łodzią,

- prawidłowe wdrożenie i wykorzystanie sił i środków,

- zapoznanie się z terenem, parametrami rzeki (prędkość nurtu, głębokość, wodowskazy),

- prawidłowe alarmowanie i informowanie przez władze samorządowe,

- prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ratowników,

- prawidłowe przeprowadzenie rozpoznania,

- prawidłowe sprawienie zapór przeciwolejowych,

- ograniczanie, usuwanie, gromadzenie, doczyszczanie i obróbka substancji ropopochodnej, która przedostała się do rzeki Drwęcy.

W ćwiczeniach oprócz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej udział brały również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: KSRG Łubki, KSRG Wielkie Rychnowo, KSRG Wrocki, Płonne, Elgiszewo.

Obserwujący ćwiczenia stwierdzili, że były one zorganizowane w sposób prawidłowy. Ćwiczący wykazali się wielką znajomością taktyki i techniki prowadzenia działań na akwenach wodnych, wykorzystując do tego zapory oraz inny sprzęt pływający.