Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń jako jednostka podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu legitymuje się certyfikatami FSC oraz PEFC

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej FSC potwierdza, że lasy RDLP w Toruniu, do których należy Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, są dobrze zarządzane, a aspekty przyrodnicze i społeczne są traktowane na równi z ekonomicznymi.
Certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 jest ważny od 02.01.2018 r do 01.01.2023 r.

Więcej o FSC

Certyfikatem gospodarki leśnej PEFC potwierdza, że gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu.
Certyfikat o numerze PL PEFC-14/0193-8 jest ważny od 29.11.2017 r. do 28.11.2020 r.

Więcej o PEFC

Więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych.

Materiały do pobrania