Asset Publisher Asset Publisher

Harcerze z Lublina

Nad Grodnem znów rozbrzmiewa dźwięk gitary …

   Po raz pierwszy od wielu lat Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń gości harcerzy na obozie. Przyjechała do nas młodzież z Okręgu Lubelskiego ZHR. Obóz rozbity został nad jeziorem Grodno na terenie Leśnictwa Paliwodzizna. Został on wybudowany od podstaw, elementy wyposażenia harcerze wykonali z drewna, sznurka i gliny. Ich konstrukcje budzą podziw: prycze na wysokości ok. 2m, kuchnia, pomost, kapliczka.

  Obóz zorganizowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu dokonali kontroli obozowiska, przekazali harcerzom sprzęt łączności oraz poinstruowali ich o konieczności codziennego kontaktu, przeprowadzili również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Harcerska Akcja Letnia jest podsumowaniem śródrocznej pracy wychowawczej w drużynach. Swą wakacyjną przygodę harcerze przeżywają w bezpośrednim kontakcie z przyrodą: organizują gry terenowe, zdobywają stopnie i sprawności, zwiedzają okolicę, nawiązują kontakt z lokalną społecznością oraz miejscowym hufcem ZHP.

  Mamy nadzieję, że tegoroczny obóz zaowocuje powrotem harcerzy na teren dawnej bazy obozowej nad Jeziorem Grodno.