Asset Publisher Asset Publisher

Nabór Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ogłasza otwarty „Nabór Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019”

   Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie zdjęć przeznaczonych do publikacji promujących lasy, leśnictwo i ludzi lasu toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a ponadto promocja osób, które obok pracy zawodowej znajdują czas i rozwijają artystyczną pasję fotografowania przyrody.

   Każdy uczestnik Naboru może przedstawić maksymalnie pięćdziesiąt fotografii o tematyce przyrodniczo-leśnej, ilustrujących następujące zagadnienia:

- gospodarkę leśną: sadzenie lasu, pielęgnację lasu, ochronę lasu, pozyskanie drewna, nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, pracę ludzi w lesie,

- ochronę przyrody: obiekty chronionej przyrody, gatunki chronione, uroczyska leśne,

- zwierzęta leśne, w tym szczególnie: ssaki, ptaki i owady,

- krajobrazy i nastroje leśne, w tym pory dnia, pory roku, kolory lasu, leśne „klimaty”,

- „Lasy dla ludzi”: turystykę i rekreację w lesie, edukację leśną, grzybobranie, łowiectwo itp.

   Fotografie muszą być wykonane na terenie lasów regionu kujawsko-pomorskiego.

   Termin dostarczenia fotografii (wyłącznie w wersji elektronicznej, na nośniku CD lub DVD) do sekretariatu Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu (ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń) upływa 30 września 2019 r. o godz. 13:00. Wybrane przez Komisję fotografie będą zakupione przez RDLP w Toruniu.

  Szczegółowy REGULAMIN naboru oraz FORMULARZ zgłoszeniowy można pobrać poniżej.

resources-to-get