Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe

Ze względu na panujące wysokie temperatury utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego. W związku z tym nadleśnictwo podtrzymuje apel o zachowanie szczególnej ostrożności, przede wszystkim:

- nierozniecania ognia poza wyznaczonymi miejscami

- niekorzystania z otwartego płomienia

- niewypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Prosimy również o zgłaszanie zauważonego ognia lub dymu pod nr ratunkowe 998 lub 112, albo do punktu alarmowo dyspozycyjnego w nadleśnictwie tel. kom.: 664-153-988, tel. stacj.: 56-683-22-12 wewn. *444.