Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
56-683-22-12, 56-683-26-40
56-683-24-65

Konstancjewo 3A

87-400  Golub-Dobrzyń

 

NIP 878-000-63-69

REGON 870530023

PKO BP S.A. 93 1020 5024 0000 1902 0007 7248

Nadleśniczy
Mieczysław Kolański
56-683-22-12 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Molendowski
56-683-22-12 wew. 311
Główny Księgowy
Katarzyna Wysakowska
56-683-22-12 wew. 611
p.o. Inżyniera Nadzoru
Michał Klafczyński
56 683 22 12 wew.291
Inżynier Nadzoru
Aleksandra Soborska - Gnap
56 683 22 12 wew.291

Dział Gospodarki Leśnej

Wiesława Bieńkowska
Specjalista SL ds. hodowli, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 332
Katarzyna Lewandowska
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 331
Iwona Kałuzna
Specjalista SL ds. technicznych
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 334
Iza Cichocka
Specjalista ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 333

Dział Finansowo-Księgowy

Hanna Zadylak
Księgowa
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 614
Emilia Matuszewska
Księgowa
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 613
Piotr Duszyński
Referent
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 612
Karolina Bruzda
Starszy referent
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 571

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zbigniew Jabłoński
Specjalista SL ds.zamówień publicznych po.Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 672
Adrian Kusz
Referent
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew.674
Jan Wiśniewski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 673
Celina Iwan - Szlagowska
Referent
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew. 671

Posterunek Straży Leśnej

Franciszek Mierzejewski
Starszy strażnik leśny p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew.221, kom. 664-153-982
Wiktor Spychalski
Podleśniczy
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew.221, kom. 668 237 941

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Mrozowska wz. Katarzyna Piechocka
Referent ds. kadrowych
Tel.: 56-683-22-12, 56-683-26-40 wew.100