Asset Publisher Asset Publisher

Ostrzegator

Sprawdź zagrożenie pożarowe

   Upały, które od pewnego czasu panują w Polsce, powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach, co wiąże się często z zakazem wstępu do lasu.

  Komunikatów o zagrożeniu pożarowym, przygotowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa, śledzić można w aplikacji mobilnej Ostrzegator. Komunikaty tworzone są dla każdej z 60 stref prognostycznych, a następnie publikowane na terenie tych stref. Pozwala to na przekazanie informacji o zagrożeniu bezpośrednio w miejsce jego występowania, do wszystkich znajdujących się tam osób.

  Dotarcie z informacją do dużej liczby odbiorców może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w lasach, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

  Aplikacja Ostrzegator może być pobrana bezpłatnie z serwisów Google Play oraz iTunes, na stronie https://goo.gl/sASCqL. Użytkowanie aplikacji nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.